Lucien Knoedler – Meneer Tan

Meneer Tan
van
Lucien Knoedler

Voor Carl

Pais en vree gedompeld in Stille Zuidzeezoetheid. Deze woorden vielen mij in zodra ik twee aquarellen uit Fak-Fak terugvond, verborgen in de olijfgroene hutkoffer waarop in grote witte blokletters mijn vaders naam stond. Op elk prijkt een rieten huisje en een bemande prauw: het ene tafereel in nevelige maneschijn, het andere bij zonsondergang of ochtendgloren, maar aangezien de Arafoerazee zich er ten westen uitstrekt moet het avondrood zijn. Deze idylles zijn gemaakt door meneer Tan. Fak-Fak is gesitueerd in een gebied van 323.000 km² dat voorheen Nederlands Nieuw-Guinea heette. Sinds 50 jaar is dit het meest oostelijke domein van Indonesië, inmiddels onderverdeeld in Papua en West-Papua. Het stadje, nu in West-Papua, lag toentertijd wijd verspreid over de steile hellingen van het Fak-Fakgebergte. Haar ruwe, onverharde wegen stonden gemotoriseerd verkeer nauwelijks toe, behalve dan voor de militaire voertuigen van de kazerne bovenaan de berg. Ik woonde hier van mijn derde tot mijn negende jaar, met in 1955 een onderbreking van zes maanden in Nederland.

Tussen de have en goederen die mijn vader mij naliet, vond ik allerlei etnografica afkomstig uit de zuidelijke gebieden die Mimika en Asmat heten. De mensen in deze contreien leefden destijds nog in het Stenen Tijdperk. Ik haalde amuletten tevoorschijn, een angstaanjagend rieten masker en dolken gemaakt uit de beenderen van wilde zwijnen, kunstig uit been geneden neusstukken. Verder een bijl, een gepolijste steen die met een koord van bamboe aan een gevorkte tak bevestigd is waarmee de nauwelijks voedzame meel uit de stam van sagopalm werd gewonnen, en peniskokers van diverse lengten. Tussen deze voorwerpen, merendeels ingegeven door mannelijk chauvinisme en, zowaar, een soort strooien petticoat van een vrouw, ontdekte ik een olieverfschilderij van meneer Tan. Het stelt een Papoea-erf voor. Op stoffige, roodbruine grond staat een kamponghuis, aan weerszijden daarvan een klapperboom en pisangbomen, elk subtiel gestalte gegeven, en vooraan een oude vrouw met ontbloot bovenlijf. Op de achtergrond is, ruwweg geschilderd, de Arafoerazee te zien en Poeloe Panjang, het kilometers lange beboste eiland voor de kust dat eindigt ter hoogte van de baai van Fak-Fak. Op de achterzijde van het doek staat in elegante kalligrafie geschreven dat het is opgedragen aan mijn moeder. Was getekend K.T. Tan, 1955.

Uit dit schilderij spreekt dan wel geen enkele pretentie, zelfs al is het nog zo verfijnd en geeft het blijk van een voortreffelijk gevoel voor kleur, toch is het niet de vrucht van onschuldig tijdverdrijf. Immers, ontlenen wij mensen ons bewustzijn en empathie niet onwillekeurig aan de training van de coördinatie tussen onze handen, ogen en oren? Terwijl we een muziekinstrument bespelen of schrijven, tekenen, schilderen, houtsnijden, allerlei sculpturen maken, door enkel vrijelijk te spelen, verbinden en verlossen wij de ander en onszelf gelijktijdig. Zo stelde ook meneer Tan zich in staat zich tot zijn omgeving te verhouden, met zorg en smaak, met aandachtige oplettendheid sprak hij zijn verbeelding aan om zo ook de moed te verzamelen in het vooruitzicht van een jarenlang verblijf in een ziekenhuis.

Onwillekeurig denk ik soms terug aan mijn vroege jeugd, juist als het op een hete zomerdag gaat regenen en de atmosfeer opeens vervuld is van een kruidig, hallucinerend aroma dat me haast doet niezen. De poriën van alle organismen open zich dan, heb ik me laten vertellen, om in onstilbare genotzucht het hemelwater te ontvangen. Zijn geurzin en smaak niet de veruit oudste zintuigen? Alle herinnering ligt erin opgetast, om te overleven. Heel functioneel, nietwaar?. Het is pure magie in een ogenblik die zich op afroep nooit laat wekken. Ons geheugen is immers zeer beperkt, in tegenstelling tot wat we doorgaans pretenderen. In het verleden reizen is afhankelijk van onze ingeboren vindingrijkheid kloven en kliffen gemakkelijk te overbruggen of te omzeilen, terwijl we meestal de data en de volgorde van gebeurtenissen verwarren en ondertussen zonder scrupules ook nog inaccurate verhalen van anderen invoegen

Terwijl ik door de paperassen van mijn vader bladerde, ontdekte ik brieven van meneer Tan aan mijn moeder, getypt op luchtpostpapier. Daartussen een handgeschreven briefkaart waarop hij meldt dat hij van lepra genezen is verklaard en per schip naar Sorong gereisd, 250 kilometer noordwaarts, waar hij met succes aan beide voeten was geopereerd. Allengs kon ik me meneer Tan weer voor de geest halen. Ik was zes jaar oud toen ik met hem kennis maakte—ik meen me te herinneren dat dit in januari 1958 was, in het droge seizoen wanneer het kwik ’s middags wel vaker boven de 40°C uit rees.

Het was op zo’n middag dat mijn moeder mij vertelde dat we naar meneer Tan zouden gaan. Zij riep me meteen na de altijd oersaaie siësta die om vier uur voorbij was. Ik heb uit ongeduld de klok in de zitkamer eens een half uur vooruit gezet, maar juist toen ik de deur uit wilde gaan, kwam mijn vader uit de slaapkamer tevoorschijn, verbaasd dat de tijd vloog. Zodra hij mij beteuterd zag kijken, wierp hij mij niet een strenge blik toe waarmee hij zeggen wilde dat ik voor straf binnen moest blijven zoals toen ik een keer te vroeg uit mijn slaapkamerraam geklommen was. Nee, hij schoot in de lach en liet me gaan. Ik was zo opgelucht en besloot ook deze truc niet nog eens uit te halen.

Het leprozenhospitaal waar mijn moeder en ik naartoe gingen stond onder klapperbomen aan zee, even buiten Fak-Fak, aan het einde van de winkelstraat. Deze kota lag langs een hobbelige en stoffige straat van zo’n anderhalve kilometer lang: lage, merendeels stenen gebouwen links langs de rotswand en aan de zeezijde houten huizen en ook winkels waarvan de uiteenlopende bijgebouwen aan de achterkant op een woud van palen in het lager gelegen strand steunden. Daartussen was een grote Chinese santenkraam waarin een schap met een boel speelgoed, goedkoop en gauw stuk, made in Japan, aanlokkelijk toch omdat de meeste door een batterij werden aangedreven: grote vrachtwagens en auto’s, vliegtuigen en ook een UFO opgesierd met kleine kleurige lichtjes. Wie schetst mijn verbazing toen ik het lachende gezicht van de eigenaar van deze winkel vooraan boven de brede stenen trap tevoorschijn zag komen, terwijl ik met mijn vriendjes mijn verjaardag op het gazon voor ons huis vierde. Eenmaal op het bordes staand bleken zijn armen vol van het speelgoed dat ik een paar maanden eerder op zijn terloopse verzoek had aangewezen. “Welke vind je mooi?” vroeg hij. En ik herinner me ook nog goed mijn vaders gezicht toen de man het speelgoed voor mij neerzette, op het gras; eerst toonde hij zich beschaamd, om vervolgens berustend te zuchten. Wilde hij perse niet dat ik op de ene of andere manier voorgetrokken werd om hem, en dit al helemaal niet in bijzijn van mijn leeftijdgenoten, dit speelgoed zou even goed bij smokkelwaar hebben kunnen zitten, legde hij aan mij later uit. En was dit niet een verkapt verzoek om een gunst? Dit gebeurde later inderdaad wel vaker.

De winkelstraat van Fak-Fak, waar het leprozenhospitaal op uitzag, liep uit op de steiger in de baai waar het turkoois zeewater bezaaid was met koraal en kleine kleurige visjes. Aan de overkant van de baaimonding, ruim 500 meter verderop, lag naast de enorme rotswand Danawaria, een kampong verscholen achter mangabomen naast een imposante, wijdvertakte waringin die naar inheems geloof de levensboom wordt genoemd. Lag daar op het witte strand in de verte bij mangrovebossen niet ook een Amerikaans landingsvaartuig al vanaf de Tweede Wereldoorlog weg te rotten, zoals meerdere bij de hoofdstad Hollandia? Eenzelfde schip deed in Fak-Fak nog steeds dienst, het maakte deel uit van de marine.

Mijn moeder bezocht de leprozerie sinds we medio 1954 in Fak-Fak kwamen wonen, en nu mocht ik meneer Tan ontmoeten. Hij had naar mij gevraagd, verklaarde zij onderweg. Vanaf ons huis een kwartier lopen over een steil en pokdalig pad langs het rotsachtige, braakliggend terrein beneden ons huis links en rechts voorbij het algemeen hospitaal en de tennisbanen op een lager plateau, lag verderop naar beneden het leprozenhospitaal, verborgen achter hoge struiken. Voor we de houten trap naar de voordeur betraden, drie treden omhoog, vertelde mijn moeder dat meneer Tan er al jaren woonde. Ik bekeek zijn huis: een barak, een soort loods op palen van zo’n dertig bij vijftien meter in de oorlog op het strand gezet, was me verteld, van binnen een witgekalkte open ruimte met vast nog hetzelfde dak van donkerbruin uitgeslagen zinken platen die onder de middagzon hevig gloeien. Aan weerszijden van de zaal, onder de luikloze, met muskietengaas bespannen kozijnen, stonden wel twintig bedden in twee gelijke rijen opgesteld.

Het leprozendorp bij Merauke, de stad van zo’n 2000 inwoners waar wij nadien woonden – aan de kust van Papua nu, zo’n 1200 km ten zuidoosten van Fak-Fak – was onvergelijkelijk beter voorzien. Bij een centrale kliniek waren privéhuizen en kamers voor families en alleenstaanden neergezet. Mijn moeder verrichtte de officiële opening van dit door de Missie geïnitieerde dorp. Zij was immers de echtgenote van de resident van de op een na grootste provincie van Nederlands Nieuw-Guinea, zoals hij dit voorheen van de kleinere provincie Fak-Fak was. Terwijl mijn moeder, in de brandende zon gadegeslagen door een menigte, het lint doorknipte, stond mijn vader aan haar linkerzijde en rechts naast haar in een wit habijt Mgr. Tillemans, de Bisschop van Berissa gezeteld in Merauke – een zwaarlijvig heerschap met rusteloze blik.
De twee mannen, sinds hun ontmoetingen tijdens de oorlog in Melbourne en Brisbane bekenden van elkaar, waren niet zelden verwikkeld in een soms scherpe competentiestrijd. De prelaat bleek evenwel gesteld op mijn moeder, een domineesdochter, en dat scheen veel goed te maken. Er kwam bij dat mijn vader terdege besefte dat missionarissen en zendelingen van diverse nationaliteit al lang vóór de oorlog begonnen waren met ontwikkelingswerk in Nieuw-Guinea. De Nederlandse overheid vertoonde zich er pas daadwerkelijk na 1949, sinds de erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië. Dit deel van het voormalige Nederlands-Indië moest mettertijd zelf een natie worden (grenzend aan Papua New Guinea dat nu niet meer Australisch is want sinds 1975 een onafhankelijke staat). Maar van boven af gebeurde dit op stiefmoederlijke wijze waarbij de ervaren en toegewijde bestuursambtenaren ter plaatse werden geringschat, marginaal van middelen voorzien en uitermate slecht betaald voor hun veeleisende werk. Het leven van de van godsvrucht vervulde pioniers en later ook de doorgaans hoogopgeleide bestuursambtenaren was niet zonder risico, zo niet ronduit gevaarlijk, diep in dit uitgestrekte, dunbevolkte gebied van grotendeels ontoegankelijke, door grote, meanderende rivieren doorsneden regenwouden en een extreem en ruig centraal bergland waarvan de piek, de Puncak Jaya, een van ’s werelds zeven hoogste toppen is. Erkende mijn vader Tillemans’ autoriteit en antropologisch inzicht, diens onversneden inmenging in bestuurszaken deed zijn ogen dikwijls vuur spuwen. Hier kwam bij dat hij met katholieke gezagsdragers weinig op had. Niet zonder reden: nog pas 11 jaar oud trof hij een priester die verkondigde dat zijn Madoerese moeder geen plaats in de hemel verdiende omdat zij een moslim was. Wèl zijn katholiek gedoopte vader, een Javaan wiens grootvader uit Zuid-Duitsland immigreerde en spoedig na aankomst, maar net 19 jaar oud, met een inlandse, islamitische vrouw ging samenleven. Mijn betbetovergrootouders’ 13 dochters en vier zoons werden niettemin allemaal keurig katholiek gedoopt en elk kreeg ook een Duitse voornaam – tot in de vierde generatie. Mijn vader is evenwel nooit gedoopt (dit interesseerde zijn vader niet, om zijn enige kind wel officieel te erkennen). Hij hing geen enkel geloof aan, beschouwde alle religies als gelijkwaardig, en ook dit zou wel eens een verklaring kunnen zijn voor Mgr. Tillemans’ afwijzende houding jegens hem. Hoe dit zij, in mijn vaders hutkoffer vond ik in een schoenendoos waarin bij allerlei kiekjes een stapeltje handgemaakte uitnodigingen voor Heilige Kerstvieringen en Zalig Nieuwjaarwensen uit het leprozendorp bij Merauke.

Terug naar meneer Tan. Hij was van Chinees-Indonesische afkomst en bleek onderwijzer te zijn geweest, eind veertig destijds, schat ik, ruim tien jaar ouder dan mijn moeder. Ik zie hem nog voor me: de voeten verkrampt, broodmager en een grimas om de mond. Mijn moeder hintte met haar kin, een gebaar dat ik bij de grote, gebiedende ogen die zij dan opzette kende. Het was een teken dat ik me meteen gedeisd moest houden. Een overbodige waarschuwing, als zo vaak. Zonder een vingerwijzing duidde ze mij op de rij bedden ter linker zijde. Ik had meneer Tan al opgemerkt, beantwoordde ik haar blik met mijn ogen. Kom nou, hij is toch de enige patiënt in de zaal! Ter hoogte van het midden lag hij naar de ingang gekeerd, op een met een wit laken overtrokken bed, ineengedoken. Hij staarde voor zich uit, mijmerde, scheen me toe, de gitzwarte ogen wijd open.

Op dit tijdstip van de dag, tegen vijven, zaten de bewoners liever buiten, onder de barak waar kippen en een haan scharrelden. Niet meneer Tan. Verwachtte hij ons? Aan de overzijde van de zaal stonden de dubbele deuren wijd open en erlangs heen zag ik het eiland Poeloe Panjang liggen. Terzijde daarvan fluisterden twee verpleegsters in elkaars oor. Ze droegen – als ik het mij goed herinner – lichtgrijze gewaden tot net over de knie, met lange mouwen. Daaroverheen een wit schort, hun blote voeten in stevige bruine schoenen gestoken. Op het hoofd stond een kapje waaruit een eveneens lichtgrijze hoofddoek tot halverwege de rug hing. Die sluier was aan de voorzijde afgezet met een witte, gesteven rand. Deze missiezusters stonden ons bij de ingang op te wachten; de handen ineen geslagen boven hun middel knikten zij glimlachend en bogen minzaam het hoofd. Ze werden geflankeerd door een jonge leprozenarts, een ontspannen man met zachte, bruine ogen in een smal en bleek gezicht onder zwart sluikhaar. Hij droeg een lange witte jas met korte mouwen, om zijn hals hing een stethoscoop.

Bij het voeteneind van meneer Tans bed wachtte mijn moeder af. Zodra hij ons opmerkte, lichtte zijn blik op, krabbelde hij overeind en ging rechtop zitten, alsof hij, als kinderen in een schoolklas, verheugd op zijn beurt wachtte. In deze houding leek zijn tengere lijf in het open hangend pyjamajasje nog breekbaarder. Hij sprak met een zachte en toch heldere stem, en nu en dan kraaide hij van plezier, de haast tandenloze mond wijd open.

In de laaiende hitte bood de zilte bries nauwelijks verkoeling. Over een uur zou de avond vallen en dan pas daalde het kwik snel, tot zo’n 30°C. Verderop bulderde de branding op het koraalrif. Nu het vloed was schoof onder de vloer over het zand de zee traag zuchtend af en aan. Ik stelde mij voor hoe het er toeging als de fronten van hoge, pikzwarte wolken die in de moessontijd over de roerige Arafoerazee aandrijven, met donderend geraas hun vrachten ook op dit gebouw zouden uitstorten. Deze zware buien veroorzaken dikwijls banjirs die uiteraard ook de diepe, gecementeerde goten langs de overkapte veranda’s rondom ons hoog gelegen huis deden overstromen en vervaarlijk kolken. Een oorverdovend kabaal moest het er onder het zinken dak van dit hospitaal zijn, keer op keer. Was het wel tegen zoveel regen bestand?

Meneer Tan, zo sprak mijn moeder hem steeds aan, kon goed tekenen en schilderen. En “mevrouw”, zo noemde hij haar, stimuleerde hem daarin ook met de potloden, verf en het canvas die zij uit Holland liet sturen. Geen wonder dat zij dit deed, hoorde ik mijn vader vertellen, zij had net als haar grootvader de tekenacademie gevolgd. Ik kan helemaal niet tekenen, vervolgde hij als gewoonlijk, zij wel. Maar heb ik haar ooit zien tekenen? Nauwelijks. In een onbewaakt ogenblik misschien. De materialen voor meneer Tan kwamen met de Kaloekoe, de Karossa of de Kasimbar. Deze in Singapore beladen vrachtschepen van 2000 bruto ton met passagiersaccommodatie van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij lagen met een tussenpoos een paar maanden na elkaar voor anker, in de luwte van Poeloe Panjang ter hoogte van de baai. Vanaf het gazon voor ons huis kon je in de verte van het wijde uitzicht de boot zien liggen. Grote kisten, stapels dozen, zakken rijst en andere etenswaren werden in sloepen geladen en naar de steiger vervoerd. Kwamen de brieven met de Beaver, een eenmotorig watervliegtuig waarmee wij aangekomen waren en weer zouden vertrekken, bij de pakketpost per schip zat altijd wel een cadeautje voor mij van mijn oma: een dinky-toy, of kleurpotloden, een meccanodoos.

Meneer Tans veerkracht verwonderde me, alsof de verminkende lepra hem niet deerde. Tekende hij eenmaal, dan was hij in zijn element en scheen hij alles om zich heen vergeten. Soms vroeg hij mijn moeder om advies en dan leek hij zijn blok tekenpapier voor mij af te schermen – wat ik raar vond, omdat hij hoog op zijn bed zat en ik echt niet zien kon wat hij maakte –, terwijl hij potloden in zijn gehavende knuisten klemde en een paar tussen de lippen. Ik mocht die potloden niet meer aanraken, had mijn moeder mij nog bij de voordeur bezworen. Intussen monsterde meneer Tan mij schielijk en keek vervolgens naar mijn moeder. Het leek of hij goedkeurend knikte. Hij kon glimlachen, of verbeeldde ik me dat maar? Bij haar voelde hij zich senang en dat stemde me tevreden.

Meneer Tan is naar Fak-Fak niet teruggekeerd. Genezen verklaard immers, vond hij werk in Sorong, bij de Missie en was hij er betrokken bij de leprabestrijding. Ons contact ging verloren bij de plotselinge dood van mijn moeder, tien jaar na mijn ontmoeting met hem. Uit zijn brieven rijst een man op van opmerkelijke vastberadenheid en nauwkeurigheid, als ook verfijndheid. Bovendien kon hij goed met een schrijfmachine overweg, zelfs al was hij gehandicapt, miste hij aan beide handen meerdere vingers. Zijn brieven vertonen nauwelijks verschrijvingen, en zijn beheersing van het Nederlands was uitstekend – zoals ook van het Ambonees en Cantonees, vermoed ik.

Na eerst zijn dankbaarheid te uiten voor de brief die mijn moeder hem op 20 december 1965 schreef en te melden dat de goederen hem ongeschonden bereikten, weidt hij in zijn antwoord van 18 januari 1966 uit over het weer in Sorong, om daarna te zeggen dat de Hollandse winter hem veel te koud leek. Hartje winter op het zuidelijk halfrond geeft in Sorong een dagtemperatuur die niet onder de 25°C komt, verklaart hij. Uit de datum van zijn epistel blijkt dat twee jaar en negen maanden eerder het bewind over dit gedeelte van Nieuw-Guinea aan Indonesië overgedragen was. In de volgende passages beschrijft hij de almaar slechter wordende levensomstandigheden na het vertrek van de Nederlanders. Regelmatig is er voedseltekort en zelfs goederen die niet eens een luxe kunnen worden genoemd blijken niet voorhanden of bij aankomst direct gestolen. Het ontbreekt aan gezag, stelt hij, en wie de moed opbrengt zich bij de politie te beklagen over welk vergrijp dan ook, loopt grote kans zelf in het gevang te verdwijnen. Postzendingen waren onbetrouwbaar gebleken, aangezien pakketten vóór aflevering werden geopend of gewoon leeggehaald. Goederen uit Nederland van welke aard dan ook dienen afzonderlijk verpakt en verstuurd te worden, onderstreept hij, waarbij hij veiliger alternatieven aanraadt, zoals in de bagage van missionarissen die naar Irian Barat reizen (zo werd het westelijk deel van Nieuw-Guinea vanaf 1 mei 1963 eerst genoemd). In zijn ijver laat hij niet na hun namen en congregaties te noteren.

Een aanzienlijke deel van zijn brieven bevat uitvoerige lijsten van de apparatuur die hij nodig heeft, zoals een bandrecorder—een Philips EL 3585—als ook een verloopstekker van het type AG 7022, een tussenkabel EL 3768/00 een hulpstuk EL 3768/02. Deze zaken werden alle gefinancierd door zijn weldoensters, onder wie mijn moeder. Hij wijst erop op het oog gelijk materiaal niet te verwarren met het juiste en hoe dit te vermijden, en dat de bandrecorder voor de verbreiding van het evangelie in afgelegen gebieden in Nieuw-Guinea zal worden gebruikt. Het is vermakelijk om te zien hoe meneer Tan nauwgezet details vermeldt. Hij moet een strikte, rechtvaardige schoolmeester zijn geweest die graag alles onder controle wilde houden. Daarnaast leek hij er nu op gebrand nauw contact te onderhouden met mensen van heinde en verre.

Tenslotte vond ik een zwart-wit foto die meneer Tan mijn moeder stuurde. Deze is genomen in Sorong na de operatie aan zijn voeten. Daarop staat, van zijn linkerzijde genomen, een man van klein postuur gestoken in een donker colbert over een overhemd met open kraag en kennelijk een kaki broek. Hij draagt een bril met een licht montuur, in zijn linker hand houdt hij een gedraaide sigaret. Zo te zien is hij behoorlijk dik geworden. Gebruikte hij op de achterzijde van het schilderij dat hij aan mijn moeder opdroeg de voorletters K.T., zijn brieven ondertekende hij met Ch.T. Tan—nu kennelijk Christiaan Tan—in een klein maar zelfbewust handschrift.

On Forgetting or Why I Can’t Remember Interviewing Allen Ginsberg by Bryan Monte

On Forgetting or Why I Can’t Remember Interviewing Allen Ginsberg
by Bryan Monte

Whilst moving house two years ago, I unexpectedly came across some old photographs from the late 1980s/early 1990s taken by San Francisco photographer, Rink. They were in a box I had packed and sealed in 1993 before moving from San Francisco to the Netherlands and hadn’t opened at my next three addresses. The photographs were of people I had worked with and/or interviewed when I was a radio reporter and a writing instructor. This was the time of the AIDS crisis in San Francisco, when many support organizations, such as the AIDS Foundation, Shanti, and Project Open Hand, were in their early days and still working out of old warehouses and donated shops.

Sorting through these pictures of writers, painters, comics, politicians, and other public personalities from this time, I came across a photo of Allen Ginsberg surrounded by three men. Ginsberg, with his trademark, rumpled suit, bald head, and salt-and-pepper beard, was easily recognizable. From the camera angle, however, I could only see the back of the heads of the three people surrounding him. One head, with a whorl of hair right at the crown, however, struck me as a bit familiar, but I still couldn’t identify the person.

Thankfully, the photo was the first of series of what are referred to as contact sheets—positive photos in strips the size of negatives. As the photographer circled around the group of men, the face of the man with the whorl of hair who held a notepad and who was asking Ginsberg a question came into view—and it was me! But how could that be? How could I have forgot such an important meeting with the then pope of leftist gay, American poetry? And more importantly, why had I forgot just this meeting?

It wasn’t the first time I’d met Ginsberg. That was in mid-1980s when I was a graduate student at Brown University. That evening, Ginsberg sat alone on Sayles Hall’s wooden stage, reciting his poetry for hundreds of enraptured students, including sections from Howl, as he accompanied himself on a zither. Afterwards, I had the opportunity to talk to him and to give him a copy of my gay magazine, No Apologies. Ginsberg was gracious and genuine and he took his time to talk with everyone unlike the dozen or so other well-known American or British celebrity poets I’d met previously. Soon thereafter, I received a review copy of his Collected Poems, 1945-1980 from his publisher. All these details from an even earlier meeting I remembered, but not the second time four years later in San Francisco that had been completely and inexplicably wiped from my memory. How could this be?

I’ve since researched the causes of long-term memory loss especially since I feared it might be due to my multiple sclerosis. I found plenty of articles on short-term memory loss, (Where are my keys? Oh, we had an appointment!, etc.), but nothing really conclusive about long-term memory loss related to MS. In fact, the causes of this type of “forgetting” were usually due to head injuries for those in their 20s and 30s (due to vehicular accidents, combat—including post-traumatic stress—and injuries from domestic violence), strokes for those in their 40s and 50s (due to high blood pressure, overwhelming jobs and/or debts, raising children or divorce), and dementia for those in their golden years.

I don’t remember suffering any blunt trauma before, during or after this period. In addition, I don’t think my MS related injuries or medications are the cause. In general, MS is tracked in the brain as well as in the spinal cord through lesions that are created when the body’s immune system starts attacking the nerve endings’ myelin coatings. Most of this damage, reportedly, only affects short-term and not long-term memory. (Although it seems logical that if a lesion short circuits part of my brain affecting how my legs and hands work, then it might also have some effect on locating, storing or transferring information in the scarred area).

No, according to popular wisdom, MS and physical trauma are not likely the causes of this missing memory. Considering the time period and location involved, ground zero in the AIDS pandemic, however, I think it’s more likely it’s due to post-traumatic stress syndrome. You see, unlike Tony Kushner’s Angels in America where only one really bad guy, Roy Cohn, dies on screen and one drag queen gets a fabulous, send-off complete with professional Sicilian mourners and an Afro-American gospel choir, my experience with AIDS in San Francisco was a lot less colourful and the dying were everywhere—literally hundreds of them. These included at least two dozen friends and acquaintances I knew from grammar school, high school, and college, men from work, church, writing groups, support groups, bars and political clubs—and two ex-partners.

Before combination therapy became common in the mid-90s, men I knew sero-converted, fell ill or died every month. According to the official statistics, the mortality rate was 50 per cent. If it wasn’t you, it was the man next to you—an epidemic of rapturous proportions. Then there will be two men in the field; one will be taken, the other left; two women grinding at the mill; one will be taken, the other left. (Matthew 24:20) In my building, however, the mortality rate was even higher—two out of every three or 67 per cent.

The weekly gay newspapers were filled with pages and pages of obituaries of men in their 20s, 30s, and early 40s. Living at ground zero, it was almost impossible to go to work, buy groceries, get my hair cut, buy clothes, or rent a video without seeing at least one, slow, emaciated man, too young to be leaning on a Zimmer frame or a cane, carrying a big bag of prescriptions from the corner drugstore or supermarket pharmacy. Even out at Ocean Beach, where I lived miles from the Castro, there wasn’t a week when I jogged along the breakwall that I didn’t see a man sitting in his car with an IV hanging from a sun visor, watching the sunset between the Farallon Islands, forty miles out in the Pacific Ocean.

Other images that still remain in my brain were the visits by out-of-town relatives who were conspicuous by their accents or dress. I remember a mother talking in a Southern drawl walking down Market Street, her son wearing a wide-brimmed straw hat, his face aswarm with purple, Kaposi Sarcoma lesions. Or a farmer father with a sun-burned, red neck and a John Deere green and yellow baseball cap, sitting in Just Desserts on Market Street, his pre-teenage son enjoying his cheesecake seemingly unaware of the tired, pained look on his father’s face. I also remember stories of dying lovers giving their possessions away before their out-of-state families, many of whom they hadn’t heard from for years, arrived just days before they died. Immediately after the funerals some relatives then emptied their sons’ shared apartments and bank accounts as if they had been living alone. One man, whose partner died of AIDS, came home one day from work to discover his apartment plundered by his dead partner’s family. They took all furniture—even a sofa he had purchased on credit and was still paying for.

And those who died came from different walks of life. Ken worked in my insurance company’s purchasing department. He came back from his experimental cowpox treatments mooing in good spirits even though he knew he’d be feverish and barely able to work the next day. Jerome (whom I knew in first grade as Jerry), was the mistress of Wednesday night, jockstrap jello wrestling at Club Chaos. He painted miniature, nail polish portraits until he went blind from CMV. Mike designed the cover of the magazine I gave to Ginsberg at Brown. Two years later walking through Golden Gate Park, I thought I saw him and called his name, but he kept going. A few days later I asked someone who knew Mike if he’d seen him lately. The man paused for a minute, then told me that after a long, difficult illness, Mike had passed away a year ago.

One soon learned not to enquire about the missing. When the Falsettos, the gay a capella group, returned after a six month absence from the radio show, I made that mistake. “What happened to X?” I asked. My question was met with stares and stony silence. Anyone who was out of sight for more than a month or two was considered ill or dying, so many died so suddenly or went back home to spend their last days. (In fact, even thirty years later, I’m still being recontacted by friends afraid they would discover, via an Internet search, that I was dead).

In the late 80s/early 90s, multiple medications, hospitalisations, disappearances and funerals became normal. One attended a funeral (now euphemistically referred to as a memorial service) every other month or changed plans so someone else could. Funerals became so frequent that it became common to compare services and wakes for music, attendance and refreshments. And undertakers (now referred to as bereavement councillors) placed their advertisements in the gay papers next to the pages of obituaries.

The great, the good, the average and the below average, the messy and the fastidious, the courageous and the cowardly, the promiscuous and the monogamous in time were all taken by an illness from which there was no escape and no cure due to powers corporeal or incorporeal. The rich, though, still tried to cheat death by checking into private clinics in Switzerland to have their blood exchanged. The religious made pilgrimages to Loudres, Rome or Israel. All they bought in the end, however from what I could see, were a few more months of suffering. One summer, twenty-five years later, one of my eighty-year-old church friends complained to me that she’d attended five funerals in eight months. “You wouldn’t know what that was like!” she snapped. I just stared at her. She immediately apologised.

And if the rising body count (and strangely enough, apartment rents) weren’t traumatic enough, then the jobs in San Francisco began to disappear. My company went through five reorganizations in five years before moving its headquarters to a “cheaper labour market” in Chicago. And with the rounds of corporate restructurings and reorganizations, came the suicides. That’s when the redundancy compensation packets jumped from two weeks to two months to six months to prevent lawsuits.

I made it through the first three restructurings, though I started looking for other work during the second. At this time I also held three, minor, evening jobs working as a technical writing instructor, an English as a Second Language tutor and a writing workshop leader. In addition, I occasionally sat in on focus groups for Silicon Valley software firms, so I thought I might have some chance to find something else. But in three years, the closest I ever came to finding a new job in San Francisco was an e-mail promise of an interview for a six-month, no health benefits, supervisor’s position at a pharmaceutical firm’s call centre an hour’s drive down the road in Palo Alto. And I was informed by Human Resources at my insurance company that my unemployment compensation from the state would be only half my monthly salary.

I remember one cattle-call interview for a now prominent, world-wide, Internet company (which made the ADSL box I now use at home) that took place in Silicon Valley, for which I had to take a half day off work at my own expense. Applicants were made to stand in queues of 10 to 15 people in a large hall until they were pulled out at what seemed like random (I still don’t know what their criteria was). If selected, you were brought over to a table and still standing, asked to explain who you were and what you could offer the company. I stood in the queue for more than an hour until my lower-back pain flared up. I knew from experience that if I didn’t sit down immediately, I wouldn’t be able to work the next day. I left without being interviewed. At home that evening, lying in a warm bath that sometimes, but not always, eased my pain, I saw my future and realized I wasn’t going to find another job in San Francisco—even though I still kept trying.

At any rate, due to my present amnesia concerning the late 80s/early 90s, my journals are becoming increasingly interesting—as if they’ve been written by someone else as time fades, distorts, or even buries some facts. Reading them three decades later, I no longer feel guilty about not getting back together with one attractive, intelligent former boyfriend (he’d slept with five men that week) or with another (who’d had someone on the side during our “relationship”) once I moved back to San Francisco after graduate school in 1987. My journals from that time help me remember things correctly and put my doubts to rest.

In fact, when I first returned to San Francisco in 1987, a gay politician warned me: “Assume every one is (HIV) positive until you know otherwise.” It was good advice and I acted accordingly. Maybe that and distributing some of the first AIDS information pamphlets in 1982, (years before the government would print or distribute any) at the Gay Freedom Day Parade saved me. Four out of the five people who passed out that information are still alive today. Or maybe it was my overactive immune system, which causes my MS, my white blood cells attacking my nerves thinking they’re enemy invaders. At any rate according to the extensive blood tests I had the last time I was hospitalized, I’m still HIV negative.

Even more interesting about my journals from this period are the gaps of days, weeks or sometimes months between entries when I was too busy working or looking for work, out on my beat looking for a story, writing my news scripts, or preparing and correcting students’ lessons or papers when I should have been sitting down collecting my thoughts and putting my poems and stories on paper. I wonder what I could have written then if I had held a steady job and found an emotionally and financially stable partner in San Francisco in my 30s. Instead, I spent that decade and most of my early 40s trying to survive physically and financially, making a new life in a new country, trying to outrun AIDS, and get as much living in as possible before it caught up with me. (With so many dead friends, I just assumed, I wouldn’t make it).

Ironically I was blind-sided by another unexplainable and incurable disease: MS. Now disabled and out of work but finally with time to write, I wonder whether I will be able to finally write my stories through my daily fog of forgetfulness, fatigue, clumsiness and pain caused by my illness and medications, and how many other important events in my life, like interviewing Ginsberg, I’ve also forgot.

Joan Z. Shore – Stay Home! A Tirade Against Tourism

Stay Home! A Tirade Against Tourism
by Joan Z. Shore

The world’s population is exploding; the world itself is shrinking; and travel is becoming a nerve-wracking, back-breaking, soul-crushing ordeal.

So why is everyone on the road? Or in the air?

Why, when television, computers, iPhones and iPads are bringing the world into your living room, are you still booking flights to Paris and cruises to Cancun?

Why are you struggling to find the lowest fares, the chic-est hotels, the newest restaurants, the sunniest beaches when in the end you’re going to return home disappointed, exhausted and ready for another vacation?

Stop right there! You are never going to find the perfect vacation. Perfect vacations are a thing of the past: the Grand Tour of Europe, the Cooks Tour, the Roman Holiday…they have gone the way of the elegant French Line, when “getting there was half the fun.”

These days, unless you can pay your way or pry your way out of an Economy Class flight, you will be trundled into a kindergarten-size seat along with several hundred strangers, served a trayful of inedible muck and alternately chilled and roasted by the plane’s erratic ventilating system.

Or, on a ship as big as the Vatican, you will be lost among three thousand strangers who pass away the nautical hours eating, drinking and gambling. You might as well be home alone with a pizza, a bottle of Chianti and a deck of cards.

So far, I have been exploding the perennial myths about travel in light of present-day realities. Now, let me present the other side of the problem: the natives whose homeland is invaded by foreigners.

I am such a self-proclaimed native. Having lived in Paris for three decades, I consider it my rightful residence, my city, my home. Imagine, then, my utter despair when a caravan of tourist buses (half of them empty) navigates down a neighbourhood street. Inevitably, these mastodons end up at the Eiffel Tower, park there for a while, and then continue on their implacable rounds.

But of course at some point they disgorge their passengers, and these hapless creatures wander around the streets, map in one hand and camera in the other. Sometimes they have the temerity to ask someone for directions—and what a relief if I am the English-speaking native they happen to ask! I have helped Russians, Hungarians, Japanese, Finns and countless others whose English is just adequate enough to say, “Excuse me, please…?” and the finger points to a spot on the map.

There are other tourists, of course, who return regularly to Paris and who are more savvy: the fashion crowd, for example, who come for the Collections. They book the best restaurants for dinner, hire private limousines and take over the town like imperial warlords. I resent their presence, too, because they are appropriating my city and turning it into their private playground!

Listen, folks, Paris is not a playground. Nor is it a quaint leftover from your history books. It is a place where you can write, paint, philosophize, dream, stroll, eat, drink or simply lose yourself. If you wake up early, it’s sunrise on the Seine; if you get lucky, it’s love in the afternoon. I’m sorry, but your presence here in droves distracts me, distresses me, drives me fou.

And I remind you—you had a rotten trip over here, your hotel is a dump, the prices are outrageous, and you couldn’t get through the crowds at the Louvre.

Stay home! You can see the Mona Lisa on the Internet.

Marcus Slease – Karaman

Karaman
by Marcus Slease

I am drinking Seftali Nektari and walking up a steep hill. White stones are glowing at the old gates. It has rained and the red clay sticks to my soles. The houses are built on top of each other and the hill is devouring them. They are colourful but crumbling. Like an old sadness.

An old, yellow dolmuş picks us up each morning and we drive by the mules and the wedding drums and the mopeds with negotiations on the fly. The city is under construction. The newly planted trees provide no shade. Students pack every morning into the dolmuş with peasants and workers. In the centre new buildings go up and look old before they are finished. Nothing matches.

When we first arrived, we found a small restaurant and drank some Turkish tea. The teas gave the glass cups a reddish tint. A gypsy girl kept calling us sir and madam from the road. I couldn’t explain to her that I am not a rich Westerner. There are plenty of people in this city with more money than I have. We ate our cheese gözleme as the dust blew around us and a man with a hose sprayed down the footpath. Women were collecting water near the mosque. The sign said it was built in 1292.

When we left the restaurant, the sun was scorching so we grabbed some ayrans. The crowds rushed by us cracking sunflower seeds in their mouths and spitting the empty shells on the street. There was music everywhere and ice cream. Turkish ice cream.

There are no pubs or alcohol in these parts. This is a dusty town. Men slick their hair and wear tight jeans. The women are mostly covered and there are a lot of old men with sticks. The few non-covered girls are modern with bright red lipstick and bleached blonde hair.

A lot of shopkeepers tried to speak German with me. You told me it’s because Turkish girls return to their hometown with Germans. They buy up cartons and cartons of cigarettes and purchase mobilya to ship back to Germany.

Today is our last day. We are watching the World Cup. Teenagers are in the corner drinking Coca-Cola through a straw. A former ship captain is feeding us popcorn, green melon with honey and white cheese.

Marcus Slease – Meat Sweats

Meat Sweats
by Marcus Slease

Last January I slept with two pairs of socks. The snow really came down. There are always wild dogs howling in the nearby forest. I was attacked by six of them on my first day here. Two of them were Anatolian shepherds. Of the ancient clans used for hunting wolves. I was listening to a Zen lecture on my iPod when they attacked. I thought by remaining serene and calm they would leave me alone but that only seemed to egg them on. I turned my back on them and walked across the road. That’s when they attacked. One of them jumped up out of the blue and sunk its teeth into my thigh. My calmness during the attack did not stop the attack. It happened regardless. A policeman came by on his motorcycle. I am not sure what would have happened otherwise. I was taken to a clinic even though I insisted I had my class to teach. I think I was in shock, but I thought I was being stoic. The clinic didn’t have any rabies injections so I took a taxi to a public hospital. The public hospitals were swarming with people. Like lost bees. This was a different part of the city. The women were mostly covered and the men were mostly old. The signs were not in English and it was a real labyrinth inside. A few weeks later I got a Facebook message that my grandfather had died. I grew up with my grandfather. His father was a gardener and he was a gardener too. Tending the rich Anglo-Irish gardens. My grandfather clipped his hedges, grew roses, and kept budgies. When I visited him in Northern Ireland, he was always watching some gardening show or other. One night when my grandmother had retired to bed, he confessed to watching Baywatch and wanted to know if women in America really looked like that. I couldn’t make it to his funeral. After I got the news, I went into the small room. The one with the narrow bed and no clothes in the wardrobe. One of the perks of teaching at university was an almost-free, two-bedroom flat. Furnished to Western standards. Which meant that the smell was bearable, the plumbing mostly worked and we were walled off from the rest of the city on a hill. I sat in the room with only a bed and tried to listen to the silence. I thought I was being spiritual and brave. There was no use in causing a ruckus. Just take things as they come. I was getting severe sweats. I thought it might have been bad meat. Later someone told me it was the vegetables. One advised me to wash them in vinegar. Washing them in treated water wasn’t enough. The natives are born with some kind of bacteria in their intestines and are immune. The Western teachers were always having stomach problems. A few days later Bedia brought me a Turkish rug. It wasn’t an expensive one. It was the kind you see hanging on walls near the castle where you had to haggle. I didn’t care if it was expensive or not. It added a nice touch to the place. Bedia held my hand in the kitchen and showed me how to make Turkish tea. There is one big kettle and one small one. One sits on top of the other. The big one is filled with water. The little one is warmed by the big one and has the black tea. The big one boils the water and the boiling water is poured into the little one. You have to wait fifteen minutes or so for it to brew. We drank it in little glass cups without the sugar. Bedia also helps the man across the street with his street stall. They make toasties together. When REAL shopping is closed I grab sandwiches from the stall. I had to visit three hospitals in the city to find the one that gave rabies injections. Four doses over the course of a month. I have to take a bus into the city. There are no trains. Everyone takes a bus. The buses, or rather the coaches, are luxurious. Like a small aircraft. A man or woman walks up and down and gives you drinks and small packages of fıstık. There is a television screen in front of you, pinned to the back of the person’s chair in front. At the front of the buses they are usually streaming ads about marriages. The faces of eligible bachelors from all over Turkey blink on and off on the big screen.

Iclal Akcay – La Piscine à la Amsterdam

La Piscine à la Amsterdam
by Iclal Akcay

Watching a film in the open air in Amsterdam, especially on Java Island, is not an easy task. Despite the news about outrageous 40-degree weather in some Mediterranean countries, these wind-country residents only taste the “Southern climes” via a movie by Jacques Deray. I spent an extra ten minutes looking for a Cashmere sweater in my summer wardrobe before running to the open venue, located across from the artistically sober Lloyd Hotel, so I was late and missed the first part of the movie. The setting is fantastic. This art lovers’ hotel’s little square, which normally serves as a pier to its customers arriving by boat, is filled with wooden benches and framed by a magical white screen. Drinks offered from the hotel’s mobile bar contribute to the intimacy.

I’m there with two friends. It took us three phone calls to find each other in the dark. As soon as we sit down, we take the liberty of making comments about everything during the entire film. This apparently upsets the guy sitting in front of us, causing him to move to the other end of the row in a silent protest, leaving me a bit embarrassed and feeling aloof. Whatever! We’re in sunny Côte d’Azur now.

Deray’s people, oblivious to the rest of the world beyond their problem-free setting, seem to be extremely content with their superficial lives of fun, fun, fun. As the story goes, Marianne (Romy Schneider) and Jean-Paul (Alain Delon) face an unexpected distraction at their love-nest villa in fashionable Saint-Tropez by the couple’s friend and Marianne’s ex-lover Harry (Maurice Roney) and his beautiful adolescent daughter, Penelope (Jane Birkin), who come to visit them.

During those lazy summer days, Marianne (an older-looking Romy Schneider) walks around confidently with a stiff hairdo, overly chic dresses and thick make-up. Determined to improve the atmosphere, a rather flamboyant Harry brings back a herd of “party people” each time he hits town in his convertible sports car. As Marianne flirts shamelessly and erotically with Harry at these parties, a more distant Jean-Paul uncomfortably becomes attracted to his friend’s daughter in front of an oblivious crowd.

Clearly led by their baser instincts, the main characters’ daily lives are disrupted by the murder of Harry by Jean-Paul in a wild attack at night during an argument when his friend insults him. The death scene is interesting and oddly resembles the murder scene in Visconti’s Stranger, adapted from Camus’ giant literary piece, which could be presented as perfect material for studying murder as part of human psychology. Both scenes are far more intelligent than their contemporaries in their study of “the moment of murder,” and they depict the background of a murderer’s act. In Deray’s La Piscine, a drunk Jean-Paul perhaps does not intend to kill his even more drunk friend, Harry. He rather tries to push him away with a piece of wood, wanting to silence his disturbing voice, just to get rid of him.

The unraveling drama results in transforming Marianne from an older, rejected woman, whose significance had been diminished by the emergence of the adolescent Penelope, into a woman of determination through the unfortunate event. Armed with the knowledge that could destroy her lover—that he is a murderer—she becomes strangely empowered by the surprising unfolding of events. She does not miss the opportunity to save Jean-Paul simply by lying to the detective. Through this act, she is spiritually and emotionally reborn, as this mission gives her all she needs: a fulfilling existence! She now is a caring mother. Although not wanting to be with her lover any longer, when her powerful detachment relights the fire in Jean-Paul, her real transformation takes place back in his arms; she becomes a magnet, a love goddess.

My friends don’t both agree with my conclusion about the affair. Being a scientist, Sofia intuitively grabs the essence of the hollowness in the movie. She has spent the last three years in chemistry labs of two different countries suffering intensively from being far away from her ex-boyfriend, Nick, who stayed at his parents’ home in a lazy village in southern Britain, spending his time writing application letters to different research centres around Europe. Our other friend, also coincidentally named Nick, rises to suggest going inside the hotel to get warm drinks. Sofia agrees and I follow them. In a minute, we’ve forgotten about the movie and collectively investigate the possibility of a reunion between Sofia and Nick while finding comfort in complaining about the lousy weather. It’s everybody’s favourite subject here. The kind of summer we long for, a Mediterranean one that is, never arrives in our city. And if it ever does, we all agree that it happens when we all are on holiday in a distant, warm country.

Alice Kocourek – When in Rome ….

When in Rome….
by Alice Kocourek

An annoying buzz wakes me. I can’t make out where it’s coming from. Or is it inside my head? My mouth and throat feel like I’ve just blow-dried them, making it very hard to swallow the tart taste tripping over my tongue. Too much white wine last night. I pull the covers over my head. The buzzing remains. Or was it the Limoncello? Definitely too much Limoncello. The bitter tang lingering in my mouth is proof that I’ve had one too many of that poisonous lemon liquor. Make that two too many.

It had been a fun night out though, with the Italian Hewlett Packard crew. Silvia, one of the permanent British staff members, insisted I come out with her and our fellow Italian colleagues. “It’s about time,” she told me in her squeaky voice. “Three weeks you’ve been in Rome and you still haven’t been out? It’s a positive disgrace. You have to come out with us.” And so, feeling somewhat pressured, I reluctantly went out. We ate, we drank, we danced. Lots. Somewhere in the middle of it all I began having a good time. I relaxed and thought to myself, when in Rome….

It was almost dawn when I rolled out of the taxi and stumbled into my hotel. The city was still sound asleep.

What time is it now? I turn over onto my side and feel my stomach churn. It feels like the gluey Limoncello has also made it to my eyes and has pasted them shut.

Buzz, buzz, buzz …. There it is again. Or has it been there all the time? I don’t know but I suddenly realize what it is, that annoying drone. It’s my phone! I’d put it on silent last night when we went out. A hoarse “Hello?” is all I manage and I’m sure I sound like a man.

“Alice? Is that you?” a voice blasts through the other side. “Al, I’ve been trying to reach you for ages!”

“Huh, Nick … stop shouting at me love, I’ve got a stinking headache.”

“I’m not shouting. Are you ill? It’s ten o’clock already.”

“Ten? Really? Feels more like six … still.” By now I have finally managed to sit up and half open my eyes. My dark hotel room seems to be swaying from left to right. At least the little I can make out of it. The heavy curtains are closed and only a very pushy ray of sun seems to have made it into my room.

“Have you been out?” Nick’s loud voice continues. “You know I’ve been waiting for your morning call, my coffee has gone cold.”

“Sorry,” I groan into the phone, “Yeah, Silvia took me out for a few drinks. What you doing? Sitting outside?”

“Been out for a few drinks, eh? You know you sound like shit.”

“Thanks.”

“Anyway, it’s a beautiful day here. Been sitting out on the balcony with the cats.” His voice has gone softer now, or perhaps I’m more awake.

The cats. The balcony. Nick. I rub my temple. “Wish I were there with you. This hotel room stinks.” I’m sitting up straight now and looking around my small and shady room. The bed takes up most of the space, leaving only some room for a writing table pushed against the wall and a single chair. My clothes dropped on top look like a collapsed corpse. The art-deco wallpaper flowers look wilted. “I wish I were home. I miss our morning coffees out on the balcony. I miss the cats. I don’t want to be here anymore.”

“Well, it’s you who insisted on going to Rome for six weeks. I told you, you’d miss us.”

“Nick, not now. I don’t feel good.”

“You shouldn’t have drunk so much. Why did you have to go out in the first place, you don’t like going out?”

“Oh c’mon, not now …. We’ll talk later OK? I feel claustrophobic. I need to get out.”

“OK, go and have breakfast and call me when you’re feeling better.” There’s a long silence. “Love you.”

“I know.” A hysterical mosquito buzzing in front of me disrupts another long silence. I manage a strained “Love you too,” before I start wafting the insect off with my phone. “Don’t you dare touch me, creepy creature.”

After this sudden anti-bug outburst, my head hurts even more. I need some fresh air, some food and some sleep; I feel cold. Wretched air-con.

A gentle spring sun greets me as I walk out of the hotel onto the Piazza Bartolomeo Gastaldi. The pink cherry blossoms sway against the blue sky and the song of a thrush fills the air. It’s only about 20 metres walk to Antonio’s Alimentari, but when I walk through the colourful beads of the flycatcher hung above the door, I feel warmed-up and a sudden appetite takes over.

Antonio welcomes me with his usual bright smile and enthusiastic gestures; “Buongiorno signora Alice.”

Over the last three weeks I’ve come to like the way of the Romans, it’s not just what they say, beautifully lyrical to a cold Northern European as I am, but the way in which they say it, with their whole body and soul. Each mundane sentence sounds like an exquisite opera, each gesture an elegant dance.

Buongiorno Antonio. How are you today?” Although I still feel lightheaded, I twirl around the fruit stand. “You’ve got some beautiful peaches again today,” I sing to him in English. We struck a deal two weeks ago. I would teach Antonio some English and he would return the favour in Italian. A win-win situation, as far as I’m concerned.

I pick one pink peach and walk over to the glass covered food display and choose two slices of pizza, one with extra sun-dried tomatoes and the other with mozzarella. As a little extra, to spoil myself, I also decide to take a slice of apricot cake.

Antonio carefully wraps them all in paper and hands them over. “Godere della bella giornata di sole, enjoy the sun, signora Alice.”

“Oh, I will, Antonio. I’m going to relax somewhere in the shade in the Villa Borghese, a domani. Ciao!”

Back out on the street, armed with all the delights, I continue my walk to the Villa Borghese, my favourite public park. It’s only about a ten-minute walk from my hotel and even when going into the city centre, I walk through the park and down the Spanish Steps, leading into the heart of Rome. Right now I want to avoid the crowds. All I want is to loosen myself of this morning’s sickly feeling and unwind on the soft moss, away from everyone.

Walking further down the Via Luigi Luciani, it strikes me how green Rome really is. It has majestic plane trees alongside the stately boulevards, charming cherry and apple blossoms in the smaller streets and the many umbrella pine trees looking as ancient and mysterious as the Roman ruins resting in their shade. On the balconies people are growing yuccas, olive trees, prickly cactuses and of course grannies geraniums in terracotta pots and colourful plastic containers in all kinds of shapes and sizes. Scooters zoom past as I carefully cross the wide Via Ulisse Aldrovandi. A guy shouts out at me: “Ciao, bella!” and disappears off hooting a taxi for being too slow.

Bella, bella,” I say it out loud and, feeling like a princess, I enter the Villa Borghese.

A gravel path leads me through a lush garden, landscaped in a classical 18th-century style where green slopes are set around a large artificial lake. It’s still quiet and only a few people are walking through the park, some hand-in-hand, a solitary jogger runs past and I see a few elderly people sitting on the iron benches reading.

On the grass in the shade, I spread out my blanket and sit down. I have a bit of a giggle looking at the beige blanket. It’s just so fantastically tacky: the city’s twin founders, Romulus and Remus, are embroidered on it while suckling their wolf mother. It’s so cheesy I just simply had to buy it.

Now that I’ve finally made myself comfortable, I have a bite to eat and try to nap. I close my eyes and I hear the soft zooming of a nearby insect, ducks scatter up from the lake, a pigeon coos; in the distant I can hear the monotonous buzz of the city. It doesn’t take long for me to doze off.

It’s not just an ant tickling my bare arm, but something I can’t quite put my finger on that wakes me. It’s almost as if I can feel someone’s breath, hear someone exhaling. Close to me. Too close.

I open my eyes. For the second time today I feel like everything around me is moving from left to right. Staring up to the sky, the leaves of the trees are actually swaying in the soft breeze. It’s not just my imagination. I press myself up and rest on my elbows. Instead of seeing the lake, I’m looking straight at a man. Sitting. Next to me. I look straight into his eyes.

In one fast move, I sit up and pull my feet towards me. My head hurts from moving too quickly and for a moment I’m too stunned to do anything. The man just sits there and smiles at me. He’s young. Has slender long arms and legs. Wearing jeans, white shirt, unbuttoned, and sandals. He’s got a slim face, large square glasses and pointy, pursed lips. He looks like a giant mosquito.

What the hell is he doing sitting so close to me? And how long has he been sitting there? I’m in no mood for a confrontation. With a big huff I get up and, with great force, I pull the blanket from the ground and walk away.

A little further I find a new spot. Lay out my blanket and lie down. Sure enough, I hear his heavy breathing again. I can’t believe it as I open my eyes. Once more the mosquito man is sitting next to me. Even closer now. I’ve had enough. I grab my sandal and start fastening the strap around my left foot. The man moves forward and, as if in slow motion, I watch him bend over and reach for my right foot. He grabs hold of it and with his pursed lips starts kissing it. Starts kissing my dirty bare foot!

From deep within me I unleash the Northern girl I am. “Oi, you wanker!” I shout at him and with my newly acquired Roman passion, start hitting him with my sandal. “Get the fuck off me, you creep!”

Scusi, scusi, sorree…” The man jumps up and starts running off.

Scusi?” I yell after him. My whole body and soul I pour into my words and gestures. “Fucking scuzi? You dirty bastard!” Around me people stop and start pointing at me. ‘Yeah, now suddenly you notice me?’ I can’t believe this. Ants are crawling over my blanket and I notice that they have crawled into my paper bag with my apricot tart. “Here you dirty bastard, this is what you get from me.” I crush the paper bag under my feet. The beige blanket has a big patch of crushed cake on it. Romulus and Remus are covered in apricot jam and black from the soil from my feet.

I’m sweating and my hands are sticky. I want to go home. Back to the hotel. The sunlight is hurting my eyes. My head. Briskly I walk down the gravel path. My feet are all black from kicking up dirt and sand.

At the busy and dangerous crossing of Via Ulisse Aldrovandi, I have to stop to wait for the green light. As I’m waiting, a sign stuck to the traffic light catches my eye. In bold red letters it says: ATTENZIONE, FERMARE LA ZANZARE TIGRE. STOP THE TIGER MOSQUITO. It shows a little drawing depicting potted plants with water saucers underneath that are crossed through with big red X’s.

I look up at the balconies, at all the pots and plants. If you all would listen for once, you wouldn’t have a tiger mosquito problem. People have died from their bites. From dengue fever for heaven’s sakes.

Scooters and taxis and old Fiats with their disgusting fumes steer past me, their noise loud and irritating. A guy on a Vespa shouts to a girl on the other side of the road, hardly able to take his eyes off of her and her short skirt. Tooooooot! He almost crashes into a taxi in front of him. The taxi driver starts yelling and the traffic comes to a chaotic halt. I shake my head as I cross the road. If only people in this country would keep their eyes off all that’s pretty and focus on what’s important. Official announcements. The road. National safety. Look deeper. Fix the damned holes in the road. I almost sprain my ankle as I step into one. Bah, no wonder this country is politically unstable.

As soon as I walk through the sliding doors at the hotel, the cool, air-conditioned air soothes me. I feel like I can breathe again. The cold marble floors are immaculately clean, the gentleman at the reception acknowledges me with a friendly nod. I’m home.

Back in my room, I fall onto my bed. My soft, comfortable bed. Since I’ve been gone, the cleaning lady has been and my whole room is neat and tidy. The sun is shyly coming through the partly drawn blinds. The art-deco wallpaper flowers seem to blossom in the soft light.

A warm bath, lathering soap smelling of lavender, cleans my dirty feet and washes away the mosquito man’s invisible stains. My clothes and the tacky Romulus and Remus blanket are in the trusted hands of the hotel’s dry-cleaning service, ready for use again in just a few days. I pick up my phone from my bag and notice that Nick has sent me a text: Sorry about this morning. I just miss you. Love you baby and enjoy being in Rome. Maybe ring Silvia for some company. XN

I hold the phone close to me and whisper a soft “I love you too.” I know Nick means well, but Silvia can wait till Monday. I might even go out with her again next weekend, but for now, I’ll just turn my phone off entirely. I really don’t want to be disrupted again.

Clean and content, I roll back into the bed and close my eyes. Can I hear anything? No, all is quiet. No zooming insects, no buzzing phones. Simply silence. I pull the covers tighter and reach over for the room service menu. I’m going to order myself a nice meal. Spaghetti carbonara and a bottle of Chianti. After all, when in Rome….

Joan Z. Shore – Hungry Women, Fat Men

Hungry Woman, Fat Men
by Joan Z. Shore

Nature simply doesn’t get it right, and neither does society, and neither do many of us who are caught in this crunch:

The golden years stretching ahead of us, sustainable health and income, grown-up independent children … and an empty bed.

The partner may have been lost through illness and death, or after a bitter, banal divorce. But the result is the same—a single person striving to re-build a life that has crumbled.

While divorce affects two people, it is usually the man who manages to find someone fast and start again. Or someone quickly finds him. Women, we know, take longer to do this, if ever they do. Perhaps, instinctively, they are just more cautious and discriminating.

In the case of widowhood, it is more often the woman who is left widowed, and who is faced with a dwindling pool of available males. So women scour the Internet, join singles clubs, and may even take up golf in desperation. A single man has only to sit for a while at Starbucks before he is joined by an enterprising young female.

It isn’t fair, and it challenges everything we were taught during the Women’s Movement. Self-acceptance, self-confidence, honesty, tolerance were the ways we could connect with ourselves and with other women and with men. But men never learned these things; there was never a Men’s Movement. (Okay, a few men tried—they went into the woods or practised crying). And as women underwent consciousness-raising and group therapy and psychoanalysis, men just sat at Starbucks.

Many women today have given up the feminist ideal and are reverting to the old female ploys: they go on diets, they have surgery, they get cosmetic makeovers, they buy new wardrobes. Women’s magazines and the advertising world reinforce this: a Prada handbag, a new face cream, some liposuction. Maybe some classes at the local gym to whittle her waist and firm up her thighs. The man is still sitting at Starbucks, and orders another double latte.

In the animal world, the males do the preening. And in the old days—I mean a century or so ago—human males also preened. They wore waistcoats and spats; they waxed their mustaches. They set forth to conquer the fair lady. Courtship was in the male domain; it was the male prerogative. Today, it is the woman who goes a-courting. How did this happen?

We may say it is Women’s Lib in extremis, or Women’s Lib gone sour. Women have picked up the gauntlet of independence and men have walked away. If women suddenly stopped taking the initiatives, I doubt anyone would go on a date. Our men have become lazy, negligent and fat. And badly spoiled.

Short of another sexual revolution (and that might not be such a bad idea), I suggest the following: to every skinny, hungry, Botoxed female out there—cease and desist! Drag out your old clothes. Skip your daily workouts and your weekly manicures. Dare to go out in daylight without mascara and gloss. Eat a huge lunch and order a rich dessert. Then, waddle over to the nearest Starbucks and order a double latte.

The love of your life, plump and passive, may be sitting right next to you.

Iclal Akcay – One more step

One More Step
by Iclal Akcay

You see, my stories are the same. I don’t fall in love at first sight. I barely noticed him hanging around most of the evening. I don’t know when exactly he came into the frame. A secret current moving underneath through a gesture or utterance, perhaps. Then I’d feel it coming, getting pulled into the game. He sits there in a corner with others. I found myself on a chair next to him within a moment, without recalling the steps I must have taken. I hear my own voice, wondering who asked the questions that he was quietly answering. Am I there at all, while all this happening? He wants to dance. I say, “no”. Why? Then he stands up to leave, taking my body with him, which I realise only when I find myself in the empty space he left behind.

Last Monday I developed a way to recover from pain. When I felt it coming, I lay down on the floor, hands at my side, eyes wide open, staring at the ceiling. And you think this is the way? A big “No, no!” I kept lying there, the pain on top, arresting my arms, my chest… invading my body to the point of paralysis so that I might have been dragged to a rehab. I felt the Tibetan wool carpet getting cold underneath. Right then, tears came without warning, as a temporary saviour, wheeling me into the ambulance of sleep.

The same current that brought me to him, pulls me up. I go dancing, surprising everyone with this sudden burst of energy, having sulked the entire evening. But my friends obey cheerfully without asking.

When a sting in my tummy woke me up, I knew this would forecast a dark day in the history of rain. I had to do things and being in pain is not considered an excuse for not paying your bills or missing appointments. The sky was just as gray as yesterday and the people as harsh as any other. At the City Hall, knowing a sad look isn’t going to move the lady in the application booth, I put on a blank face while she pointed at my mistakes on the form, oblivious to my struggle. I changed the words as she instructed me.

We are leaving now. Moving in a herd to say our goodbyes to the other group where he also stands, being engaged in chitchat. I meet his eyes without looking at his face and turn to smile at him as he makes a compliment to a dangling earring on my left ear. He asks me to stay to dance. I say no again.

After filling in the forms, I cycled to one of my favourite, anonymous chain cafes where I could sit by the window and watch people passing by.

We’re moving near the lift for the exit. Barely leaning against a couch in the hall, I can feel his attention following me. Talking to a girlfriend something raises in my chest, seeing him coming to talk to us. She leaves to look for others. We’re alone for a moment. He pulls my hand to go dancing with him. I simply obey him this time. There, on the crowded dance floor, we’re moving in our own rhythm, falling into each others arms, faces brushing one another. Smiling with our eyes, he softly touches my lips.

Haarlemmeerstraat proved to be impossible for cigarettes. But the beginning of trashy Kalverstraat worked. I asked for a menthol Vogue and also asked the shop owner to light the first one, one of my first in three years. One is nothing with menthol, an immediate second followed, lit with the fire of the first one. With my head fuzzy, lagging behind the wet and cold cyclists in early dark woke me up, I went straight to my old apartment to pick up the post, which I had neglected for weeks.

Out on the street, still not knowing how to deal with this sudden romance, I remain distant. We get our bikes and cycle the same direction. I leave him, after a soft kiss at an intersection, to go home.

While waiting for the door to open in the entrance of this red brick prism, some familiar face kindly invited me in, and insisted when I resisted. I went into the lift with him, diving into an unusually long, friendly conversation about the cold. And suddenly, under the stripping bright light of the elevator, he burst into tears, the first instant followed with sobbing. We were at his floor already, I stepped out automatically to help soothing his agony, his standing two feet taller than me. His boyfriend, Theo said among a stream of tears and that definition comforted me, has broken up with him, ordered him to leave. In the face of this unexpected drama, having almost recovered from my own, I gave my word that everything would eventually be fine. I gave him a hug and in between other words, another one, trying, and with a smile widening on his face, finally breaking through his wall of hopelessness.

Almost a week now and not a word from him. This lack of contact defines the days. Sometime later, when I’m done with his pain, and I know I will be, he’ll show up. I might try to get him back, send him messages, travel distances, try whatever it takes.

I called Theo as I’ve promised. His voice was cracking but he managed to put a few words together despite an obvious struggle to reassure me that he would be able to move on. His boyfriend was in Paris he said, probably to meet his new lover, which explained his frequent trips in the past few months that he claimed were for business. By the time he’d be back, within a week, Theo should be gone from their place. “Where would I go?”, he was asking, “where would I go?”. Although considering whether I could take him in for a split of a second, I said: “You’ll find a solution, please try concentrating on who you are and calm down.” When I left him in the middle of his crisis, I felt stronger, finally. I had things to do.

He’ll come back. Some day. Like all the others did. He’ll finally be ready to open up. Then maybe he’ll write to me, send messages, travel distances. But whatever he’d do then, would be like throwing a stone into the void, falling weightlessly, echoing as it struck the walls of an endless, bottomless chasm.

Bryan R. Monte – The Welding Link: My Experience with the Paranormal

The Welding Link: My Experience with the Paranormal
by Bryan R. Monte

….(T)here is a welding link, of some kind or other, between the fathers and the children…. Joseph Smith, Jr., Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints Book of Doctrine and Covenants, Section 110: 18b (Removed 1990).

When I was boy, I awoke one night to see a dead uncle’s head hovering next to my bed. It was then I first realized I was really different. And even though as a teenager I joined a church founded by the son of the man who saw God, Jesus, and an angel floating in the woods of Upstate New York, I knew this was something I couldn’t share with the brothers and sisters at Wednesday night prayer and testimony meeting.

According to the research I’ve done, I’m primarily an involuntary clairsentient—someone who senses things at a distance and who makes predictions based upon feelings or intuitions. Mostly this happens while I’m conscious and includes things such as long-distance fathom pains or also, more recently, unexplained auditory and visual “hallucinations.” Although I do occasionally “see” things in dreams à la Allison DuBois, the psychic who helps the Phoenix Police solve or prevent murders in the television series, Medium, most of what I experience happens while I’m awake.

In addition, I would like to emphasis that these “experiences” come of their own volition. I can’t turn them on or off. Like Ms. DuBois, I can’t consult a crystal ball or put myself into a trance to see the future on demand. And the majority of these experiences are about my family and my partner. So, in general, you can sit next to me or even shake my hand and I won’t know if you’re going to be involved in a serious accident or lose your baby. What’s most unsettling for me is that even if I do “pick up” something, there’s usually nothing I can do about it. Unlike Ebenezer Scrooge from Charles Dickens’ Christmas Carol who hopes he sees “…shadows of things that may be?” what I perceive is almost always unalterable—and I consider myself lucky just to be able to get out of the way.

In the past 47 years that I have had these premonitions, precognitions, visions and dreams, there are two questions that have really haunted me: “Why do these things happen to me?” and more importantly “What am I supposed to do with this information?” This last question is especially relevant when it comes to sudden intuitions or insights about strangers.

About ten years ago, I started to talk to my family about my “experiences.” I discovered my mother and older sister both had their own stories. Other siblings either hadn’t been affected or would have none of it. From these discussions, I can infer that my clairvoyance is hereditary and has been handed down on my mother’s side for at least three generations. My German-American grandmother and one of my three aunts in Ohio developed something of a reputation for having “experiences.” They also believed in faith healings and joined the Christian Science church, though my grandfather and uncle remained Lutherans. My mother, who had far too much pain in her life to give up pills, found and held onto my pharmacist father, much like Jacob wrestling with the angel, until he finally agreed—three years later—to marry her. Mother was not a healer, but rather a visionary who had frighteningly reliable premonitions. “There’s a tornado coming!” or “You’re going to slide off the road in the snow!” she’d say as I walked or drove away from home, years before Doppler Radar and severe weather warnings. And she was always right.

Unlike grandmother and my mother, though, I am not a healer and very rarely, a visionary. I do, however, have a very sensitive antenna that picks up bad news hundreds or even thousands of miles away.

Clairsentience

The day my father had his fatal heart attack in March 1988 would probably be the classic example of how my clairsentience works. This, I might add, is also probably one of the most common paranormal experiences. For example, Nikola Tesla, the inventor of alternating current generators and wireless electrical transmission, dreamt of his mother’s impending death. He left New York immediately for present-day Croatia and arrived just hours before she expired.

In my case, I had not seen my family for more than eight months after moving from Massachusetts to San Francisco in 1987. I had called my mother around Christmas, but hadn’t heard anything unusual regarding my father’s health. One day in mid-March 1988, however, while lunching in the company canteen, I suddenly felt sharp, repeated chest pains. I turned to one of my co-workers and said: “I’m having a heart attack.” She looked at me and laughed. “You’re perfectly healthy!” and she was right. Then I thought, ‘I’m not having a heart attack, my father is.’ My heart felt like an anvil stuck by a hammer, the waves ringing down through my torso into my legs and feet, through the floor, reverberating towards the center of the earth. I also felt surprise, confusion, sorrow, apprehension, regret and the thought that my father was being taken to a place of instruction.

A bit shaken, I went back to my desk and phoned my family home. No one answered. I gave the underwriters the risk analysis computer runs I’d just completed that morning so they could finish pricing a big account renewal. I told them I would be gone unexpectedly for a few days. Around four o’clock my roommate called. Rather guardedly, he said there was a message on the answering machine I needed to listen to when I got home. I thanked him for his concern. I had to drive through very heavy, rush-hour traffic, and even on a good day, I was a nervous driver. I told him, however, I had already got the message and would be home at the usual time. After I arrived home, I got one of my younger brothers on the phone and he confirmed that my father had just died from a heart attack.

Similar to my father’s passing, when my mother had her final stroke, I shared her pain and discomfort long distance.  I was in Missouri, preparing to go to Salt Lake City to deliver a paper. This time, my youngest brother called me to say that my mother was in hospital after having had a stroke. He assured me, however, that she was doing well and had been talking and laughing with the ambulance drivers and hospital staff.

“You don’t need to come home. She’s all right,” he told me. That night, however, I was awakened by hunger pains, which I rarely experience. In college I could miss several meals while working on papers. I wouldn’t realize it though, until I suddenly felt lightheaded, fell over or couldn’t dial the telephone properly.

I got up early the next morning and ate breakfast hoping that would take care of the pain, but it didn’t. It was then that I knew my mother was in distress and I made arrangements to go back to Ohio.

When I arrived at the hospital, I discovered my mother had had nothing solid to eat for three days. In addition, she could no longer talk, nor did she recognize me. Her “wandering” left hand had been tied to the bedframe because it had repeatedly ripped out her IVs and tried to push her out of bed.

“She gagged when we tried to feed her with a tube,” the nurse said. Then she pointed to the clear solution going into her veins. “She gets nutrition from that.”

That might have been the case, but the lack of food in her stomach had probably also given my mother tremendous hunger pains. My mother, a strong woman who had born five children without complications and who thirty years ago had gained so much weight she could only wear stretch pants, now lay in bed as thin and as light as a bird.

“She needs to be fed!” I insisted but no one listened. And by the time they finally did get a line into her, she was almost gone. The next day she lapsed into a coma before dying three weeks later.

Precognition and premonitions

The next type of “experience” I’ve had both while conscious and while dreaming. And although my family isn’t aware of this, my precognition was responsible for my changing popularity in high school and for winning a college scholarship.

The summer of 1973, I was enrolled in a trigonometry course. The night before an exam, I had a dream in which I saw all the test questions including which ones I would get right and wrong. The next morning I took the same exam, but even though I had had a preview the night before, I still couldn’t make myself change my answers to change my score.

During my junior year, I gained a reputation for being able to get high marks on history exams. From the thousands of years covered, the hundreds of documents mentioned and the dozen theories discussed, I was able to predict with regularity the periods, documents and theories tested. Classmates, who had formerly ignored or bullied me, fought hard to be in my study group. I scored so well on a statewide exam that I was offered a full scholarship to a state university. Much to my parents’ consternation, however, I didn’t take it. While on campus that same weekend, I had had a strong, overpoweringly ill feeling—as if something horrible instead of wonderful might happen to me on that campus. Four years later while studying somewhere else, I heard that two gay men had almost been killed there. The door to their room had been set alight. The only way the university finally brought the situation under control was to empty out that entire dormitory and re-house everyone at different locations across campus.

Another time a foreboding feeling caused me to change my plans and do something the hard way was in December 1985, when I was preparing to deliver a paper at the Modern Language Association’s annual convention in Chicago. Instead of flying from Providence, Rhode Island, which would have taken about two hours and been much more comfortable, I went by train, which took a day and half. I did this because for months I had had a recurring a dream of a terrorist attack at an airport. I left Providence the day after Christmas and arrived in Chicago on the 27th. When I got to my hotel room and switched on the television, I saw the news footage of two coordinated attacks earlier that day in the Rome and Vienna.

Not all my premonitions have been unpleasant, however. While on holiday in 1989, I walked past the cheese, fish, bakery, flower and clothing stalls in Haarlem’s cobblestoned Grote Markt in front of the red-bricked St. Bavo church with its iron-crowned spire. Standing next to the bronze-green statue of Laurens Janzoon Coster, the 15th century Dutch Gutenberg, I suddenly had the most overwhelmingly certain feeling that I would live there one day. I had wanted to move to the Netherlands for about three years, but I couldn’t explain the intensity of this feeling. It went beyond hopeful enthusiasm. Besides, my chances of exchanging the sun, fog, rolling hills and perpetual white breakers of the San Francisco’s Ocean Beach for Haarlem’s church bells, museums, narrow streets, bicycles and rain were quite slim. I wasn’t in love with anyone Dutch nor did I work for company that could send me there to do business, which is how all the other Americans I knew in the Netherlands had come to live there. I had a few acquaintances in a Dutch, gay dining club, the Donderdagavond Eet Club or DEC, but no one with whom I was in love. I went back to the US and my job as a system administrator at an insurance firm in downtown San Francisco.

When I told my friends about my premonition in the town square they laughed. “Everyone has that feeling on vacation,” they said. “It’s called Shirley Valentine Syndrome,” after the main character of a British film of the same name. It portrayed the life of a woman who leaves her little, rainy, numbing, gray life in Britain for a bigger, sunny, more sensual one along the blue Aegean.

Every year thereafter, I went back to the Netherlands for two weeks on holiday, wearing my blue blazer, a red tie and khaki trousers, distributing CVs at all the English-language schools from Overijssel in the North to Limburg in the South. By April 1993, I’d lost my job due to my insurance company’s fourth reorganization when one day the phone rang. An international school in Amsterdam was looking for a new system administrator right away. It was only a part-time job, but the school was also willing to offer occasional substitute teaching jobs to supplement my income since I was a native speaker and had two degrees in English. I packed a bag and left immediately for Amsterdam.

At the interview, I was asked if I knew how to work with the “new” Apple laptop, the PowerBook. I took mine out of my bag and started it up, its now familiar chimes startling the interviewer slightly.

“What would you like to know?” I said placing it on his desk. Then the interviewer asked about my experience with the new TrueType fonts and data backup. I told him what I knew about the recent transition from Postscript to TrueType fonts and about the automated backup systems I had used at the insurance company where I had worked. Then he asked if I could get into the school’s server, which was in a locked room. I asked for a network cable.

“Would you like grades, medical records or meeting notes?” I asked five minutes later. I was hired and within three months, most of my belongings and I had been transported from San Francisco’s Ocean Beach to a house three miles from Haarlem’s Grote Markt.

Tactile, Auditory and Visual Phenomena

During the last decade, my intuitions have not only been emotive but also tactile and visual. I’ve picked up things occasionally from shaking people’s hands. I’m not just talking about colds or vibes either. I’m talking about two specific instances of information about someone’s present or future health. The first time was in August 2001. I had just taken my first, permanent, college teaching job. It’s a custom in the Netherlands to meet your colleagues individually and shake their hands. That’s how I met a colleague who was pregnant and who everyone was busy telling how healthy she looked. “She’s glowing,” they said. I looked at her and saw something completely different. She looked “green around the gills,” as my mother would say. I shook her hand and knew immediately her baby was dying or dead. I didn’t mentioned anything to the woman, but when I went home that night I told my partner while he was making supper.

“She’s going to lose the baby.”

About a month later, the woman got the bad news from her doctor.

The second time I learned something from shaking a new acquaintance’s hand was in August 2006 in Salt Lake. By coincidence, I happened to meet an editor in a supermarket who was about to publish one of my long poems in her literary magazine. She was with her teenage daughter who was a bit embarrassed and bothered by a large, uncomfortable, old-fashioned, metal and tan leather padded knee brace she had to wear due to a recent volleyball injury. When I shook her daughter’s hand, a little voice inside my head said: “Her injuries are going to get much worse before they get any better.” It was the last time I saw the editor alive. Two weeks later, the car in which she and her daughter were travelling was involved in a collision. The editor died and her daughter suffered multiple spinal injuries.

Similar to my nightmares about the airport attacks in 1985, from 2005 to 2008 I would often wake weeping, having dreamt that I’d been unable to attend my mother’s funeral. Due to this, I tried to visit my mother as often as I could because I knew her time was running out. This didn’t seem logical, though, because she was only in her late 70s, and her mother and grandmother had lived well into their 90s.

A vision my mother related to me during a visit to Ohio in January 2008, however, indicated that there were grounds for concern. As she lay in bed one evening, she saw a man wearing a hood obscuring his face, walk out of her closet.

“Mary,” he said, “I’ve come to take you home.”

“Alright,” she said at first, not remembering where she was. When she looked up and realized she was already in her own bed, she said, “Hey, wait a second, I’m already home.” Then angry and frightened, she shouted. “Who are you,” followed by “Get out of here!” My mother said the man then ran back into her closet and disappeared

I knew then it was time to say goodbye to my mother. I went up to the attic and got my stamp collection and my box of my high school and college correspondence and awards and took them back with me to Europe.

After my mother went into a coma in August 2008, I went on to Salt Lake City to deliver a paper. Then I flew back home to the Netherlands. On the way back, my feet started to buzz, tingle and then burn. This pain became stronger and spread further up my legs. It became increasingly uncomfortable to wear shoes and trousers. At night I couldn’t even put a sheet over my legs without being awakened from the pain. I took aspirin and elevated my legs, but nothing seemed to alleviate the pain. I even put ice packs in my socks and underpants to try to decrease my discomfort so I could make it through my meetings, classes and lectures. A few weeks later my mother died. The doctors and the airlines, however, wouldn’t permit me fly to the States. From the symptoms I described and the way I walked, they were afraid I had thrombosis or some other dangerous medical condition. So in the end, I missed my mother’s funeral just as I’d always dreamt and feared.

In addition, while I was still grieving at home and at work, the pain in my legs increased so much that within a month, I was hospitalized. After spine and brain scans, an angiogram and a spinal tap, I was finally discharged with a preliminary diagnosis of multiple sclerosis.

Since the onset of this illness, my “experiences,” seem to have a new, visual component that has been missing since childhood. Due to my medical condition, it became necessary to look for a new apartment with a lift. I did this quickly because a woman in my hospital ward with similar symptoms ended up with a paralyzed hand and foot. As a result, a social worker banned her from her fourth floor apartment in a building with no lift. My partner and I also lived in a fourth floor apartment with no lift.

As soon as we could, we began looking at properties around town. While viewing two condos, I had two visual “experiences.” We found an apartment that was the right size, price, and just a block away, but for some unexplainable reason, I felt very uncomfortable similar to the time I was ill on the university campus. On my second visit, I looked out the master bedroom window and momentarily caught a glimpse of an old man with white hair in the building across the alley glaring at me angrily. When I looked a moment later, he was gone. I told my partner that something terrible was going to happen in the building across the alley. He laughed it off and put in a low bid for the apartment so that if we discovered something was wrong with it, we would still have the money for repairs. Our bid, however, was rejected and I told my partner not to place a second.

A few months later we looked at another apartment across from an old, abandoned school. We’d seen the apartment once before and found it a bit too small even though it was slightly larger than the one we lived in. Moving in would be a question of my partner being prepared to put some things in storage in order for everything to fit.

While he was thinking about that, I looked out the window at the front and side yards the school across the street. They were covered with metre-high, purple thistles and short, orange poppies and other wild flowers. Suddenly, I saw children, who weren’t there, playing in the yards. “They’re going to reopen the school,” I told my partner.

“No, they won’t,” he countered. “It’s going to be turned into apartments. I read it in the newspaper.”

“It’s going to be a school again,” I insisted. I was afraid of buying an apartment directly across from a school because our present apartment was directly across from one. The result of which was that we were treated during the day to primary school children’s screams and awakened in the middle of the night at weekends to the drunken shouts of teenagers sitting on the playground equipment. We didn’t, however, put a bid in on the apartment across from the school because a slightly larger unit on the other side of the same building became available, which we purchased.

About six months after we’d moved into the slightly larger apartment, I happened to bicycle past the first apartment where we’d offered the low bid. I smelt smoke and was horrified to see that the building had had a major fire the night before. The first floor had been gutted and the fire brigade were still picking carefully through the dripping-wet debris. The fire had been so hot or the flames so high that it/they had melted the drainpipes of the apartment building where my partner had placed the low bid. And, in addition to the usual smoke and water damage, asbestos had also been released. A day later, the burnt building was taped off in three-story-high plastic sheets while workers in white, plastic disposal suits and breathing apparatus scrubbed the walls of the burnt building.

Three more months later, a ten-foot-high sign appeared in the abandoned school’s front yard.  Dag- en naschool verblijfcentrum “Day and afterschool childcare centre.” In addition, the centre’s hours will be almost twice as long as a normal school’s, from 7 AM to 7 PM. So, back to my question: What do I do with this information? A college friend back in Phoenix (not Allison DuBois) has told me that if I ever I shake her daughter’s hand and hear something, I am to tell her immediately, no matter what. Others have told me to keep my hallucinations to myself.

Someday science may discover some ultra-low frequency, genetic senders and receivers, the welding link, which led to my reception of my parents’ fatal distress. Maybe then I will understand how they contacted me before “checking out,” and why, instead of sharing their joy with me, all I perceived was their final distress. Perhaps science may also one day discover the existence of auras, why some people can see them, and why I detected a disease and a future injury in two strangers.

And someday I hope to understand the origin and the meaning of the last experience I am about to relate. With my new malady and medications, I returned to work even though walking, talking, writing and teaching became progressively slower, more difficult and painful. To help conserve energy and to stay at college as long as possible, I asked for a room where I could rest for an hour in the middle of each workday. I received permission to use the first-aid room in another building on campus used by some of my own students who had MS. For half an hour I tried to let go of the pain, to lie still on the thick, black, cushioned examination table so that the motion-activated lights would go out and the windowless room would become pitch black.

Sometimes I would doze in this darkness, other times I was so restless, preoccupied with college business or the persistent burning pain in my foot or leg, that the lights never went out. This time however, completely exhausted, I quickly feel asleep in the cool blackness. And I dreamt I saw my mother again, not the thin, bird-like woman tied to the hospital bed, but the robust woman I knew in her early 40s, her round body filled with muscle and energy, wrapped in radiant, white clothing. She came through the veil Joseph Smith, Jr. described separating this world from the next and floated over the table. I reached out to her through the blackness that separated us. She took my hands in hers and said in Dutch: Ik wil je laten weten dat je veel voor mij betekent. “I want you to know that you mean a lot to me.” Then footsteps in the corridor outside awakened me.