Etude
by Bryan R. Monte

I wanted to sing for you
but the Conservatory locked
all the pianos and practice rooms weekends
to discourage vandalism and part-time students.
So, I bought a pitch pipe and practised on the roof
preparing for a one-hour lesson worth two weeks’ groceries.

People below on the sidewalk
looked up unable to see me
startled that something beautiful had finally escaped
from the big building.

Étude
vertaald door Bryan R. Monte en Philibert Schogt

Ik wilde voor jou zingen
maar het Conservatorium deed weekends
alle piano’s en oefenruimtes op slot
om vandalisme en deeltijd studenten te ontmoedigen.
Dus, kocht ik een stemfluit en oefende op het dak
ter voorbereiding van een uur les ter waarde van twee weken boodschappen.

Mensen beneden op straat
keken omhoog maar konden mij niet zien
verbaasd dat iets moois eindelijk was ontsnapt
vanuit het grote gebouw.